Ereksjonsproblemer og impotens

Ereksjonssvikt og potensproblemer øker med alderen. Hver femte mann i 20-årene har problem med potensen, og hver andre mann mellom 40 og 70 år sliter med det samme. Høyest forekomst finner man blant overvektige, røykere, de med høyt blodtrykk eller høyt kolesterol og blant diabetikere.

Herreklinikkens leger snakker hver dag fortrolig med menn om deres sensitive mannsutfordringer. Vår erfaring gjør det enklere å snakke om typiske plager med ereksjon, vannlating eller manglende sexlyst. Sammen med klienten finner vi den mest hensiktsmessige behandlingen.

Om ereksjonsproblemer

Det er klar sammenheng mellom mannens opplevelse av egen penis og seg selv som maskulin og tilstrekkelig mann. Hvordan mannen opplever at penis ser ut eller fungerer fremstår viktig for hans selvbilde og egenverd.

Når penis fungerer som den skal er det godt for selvtilliten, men når den ikke fungerer er det psykologisk ødeleggende. Ereksjonsproblemer går ut over mannens trygghet og verdi som mann. På mange måter kan man si at mye manndom sitter i selve penis.

Forekomst

Det finnes flere grunner til at menn fortviler over penis, men ereksjonssvikt og tidlig utløsning er de vanligste årsakene. Sviktende prestasjonsevne er et utbredt og stort problem, og så mange som 20% i 20 årene og annenhver mann mellom 40 og 70 år plages faktisk i større eller mindre grad med ereksjonssvikt.

«Skjult problem»

Nesten like vanlig som forekomsten er det å leve skjult og underbehandlet med sin ereksjonssvikt. Mange kvier seg for å søke profesjonell hjelp og vet dessverre ikke at det finnes behandling som både kan redusere og fjerne årsak og symptomer, helt eller delvis, varig og episodisk.

Årsaker til ereksjonssvikt

Det er flere årsaker til ereksjonssvikt, men hovedgrunnen er åreforkalkning og nedsatt blodsirkulasjon i penis hos de fleste. Blodårene i penis mister med årene gradvis evne til å utvide seg, og samler etter hvert ikke nok blod til at god ereksjon utvikles ved behov. Mange får et «dvaskere» organ som ikke blir tilstrekkelig hardt og noen oppnår dessverre ikke ereksjon overhodet. I så måte kan penis ikke brukes til særlig annet enn å late vannet.
Røykere, overvektige, diabetikere, hjertesyke, og de som har høyt blodtrykk eller høyt kolesterol rammes oftere av ereksjonssvikt enn andre.
Andre vanlige årsaker til ereksjonssvikt er fallende testosteronmengde i kroppen og kirurgiske komplikasjoner.

Ulike behandlinger

De fleste årsakene til ereksjonssvikt er behandlingsbare. Enkelte behandlinger har korttidsvirkende (timer) episodisk effekt og angriper kun symptomer der og da. Andre behandlinger kan gi latent langtidsvarighet (1-2 år) og mulighet for spontane ereksjoner ved lyst. Langtidsvarende behandling retter seg både mot årsak og symptomer.
Medisiner er eksempel på korttidsvirkende symptombehandling mot ereksjonssvikt. Trykkbølgebehandling / EDSWT er eksempel på langtidsvirkende behandling.
Både medisiner og trykkbølgebehandling starter imidlertid med en legekonsultasjon.

Trykkbølgebehandling mot ereksjonssvikt

For menn med ereksjonssvikt grunnet åreforkalkning (70%) kan smertefri trykkbølgebehandling (EDSWT) være et godt behandlingsalternativ.
Trykkbølgene skaper nydannelse av blodkar og mykner / åpner også opp igjen de gamle stive årene. Resultatet er en penis med bedre mulighet til å fylle seg med blod når ereksjonen er et mål. 
Behandlingen tar 20 minutter, to ganger pr. uke i tre påfølgende uker, og utføres på legekontoret. Resultater kan vises etter 2 ukers behandling, men blir mer merkbare så lenge behandlingen pågår. Behandlingen er normalt sett smertefri, langtidsvirkende, uten bivirkninger og kan vedlikeholdes (som regel etter to år).
Behandling gjør enkelte personer som tidligere har vært «avhengig» av ereksjonsmedisiner medikamentfrie. Og, gjør at personer som tidligere ikke hadde effekt av ereksjonsmedikamenter oppnår virkning av medisinene.

Konsultasjon

All behandling starter med en konsultasjon eller Mannshelsekontroll. Herreklinikken møter og behandler hver dag menn for sensitive penisutfordringer og ereksjonssvikt. Våre leger har erfaring og praksis som gjør det lett for pasienten å åpne seg. Klinikken har fokus på mannens behov både for tilnærming, trygghet og diskresjon , og legene har god tid til hver enkelt pasient. Både omgivelser og konsultasjonsform er tilpasset slik at mannen kan føle seg trygg og komfortabel hos oss.

Intimkirurgi | Spesialist innen intimkirurgi | Herreklinikken

Konsultasjon

Se ledige timer og bestill online her. Evt. kan du ringe eller sende oss en mail for å sette opp din time.

Ereksjonsproblemer – priser

Alle behandlinger starter med en konsultasjon eller mannshelsekontroll.

Konsultasjon: Ereksjonsproblemer / impotens Kr 1.250,-
Trykkbølgebehandling for ereksjonssvikt – pr. beh. Kr 2.500,-

Ved kjøp av seks trykkbølgebehandlinger betaler du for fem.