PRP behandling mot hårtap

Bremser hårtap, gir vekst
Smertefri behandling med nerveblokade

PRP behandling mot hårtap er en metode som utsetter, bremser eller stanser begynnende hårtap. En PRP-behandling mot hårtap utføres med klientens eget blod for å stimulere gjenvekst av hår. En PRP behandling tar cirka 30 minutter.

PRP (Platelet-Rich Plasma) er platerikt plasma separert fra klientens eget blod. Blodet spesialbehandles gjennom en egen metode og PRP delen av blodet injiseres tilbake i hodebunnen. Metoden er sikker og nesten uten smerte da vår lege setter en nerveblokade som bedøver området som skal injiseres med PRP.

PRP er en anerkjent metode som først ble benyttet til ortopedisk medisin, idrettsmedisin og kjevemedisin. Metoden er også benyttet i hudforbedrende sammenheng i en kombinasjon med «Vampire Facelift». I den senere tid har medisinsk forskning funnet at en PRP-behandling i hodebunnen har en fordelaktig effekt for gjenvekst av hår. PRP (Plate Rich Plasma) er blodplasma som inneholder høy konsentrasjon av blodplater. Blodplater er mest kjent for å reparere kroppen ved skade ved at de gir vekstfremmende egenskaper og stamceller i området kan bli stimulert. PRP kan gi nye hudceller, blodåreceller og ikke minst hårsekkceller.

PRP behandling + vedlikehold

En PRP-behandling kan gi gode resultater, men må vedlikeholdes. For best resultat anbefaler vi fire-fem PRP-behandlinger med 4 ukers mellomrom. For noen er det et alternativ til hårtransplantasjon, for andre et tiltak for å bremse begynnende hårtap. PRP-behandlingen bør gjentas minst en gang i året.

Behandlingen er i utgangspunktet beregnet for androgent hårtap hos menn, men kan også brukes hos kvinner med denne diagnosen.

 

  • Bremser hårtap, gir ny vekst
  • Nyskaper og stimulerer vekst, som styrker hårfollikler og hårsparsomme områder
  • Forsterker håret – gir tykkere hårstrå
  • Forbedrer hårkvaliteten
  • Kan gi gjenvekst der man har begynt å miste hår
  • Ingen smerte – vi setter nerveblokade

 

Ingen smerte

Vår lege setter en nerveblokade før behandling, dette fordi å injesere noe i hodebunnen ofte er smertefullt. Med en nerveblokade blir PRP-behandlingen tilnærmet smertefri, du kjenner kun noen nålestikk når vi setter fra bedøvelsen (nerveblokaden).

Maks effekt med nerveblokade

På Herreklinikken utføres PRP-behandlingen av en lege som er autorisert til å sette nerveblokade. En nerveblokade settes i pannen og bakhodet, altså ikke i området som behandles, men blokkerer smertene til hodebunnen. Andre klinikker benytter ofte bedøvelseskrem eller setter bedøvelse rett i hodebunnen, dette erfarer vi at gir en svakere effekt av PRP-behandlingen da PRP blandes med bedøvelsen.

Lang erfaring med PRP

Herreklinikkens lege har lang erfaring innen PRP-behandlinger og har deltatt på kurs og konferanser i USA for å lære metoden. Vi baserer vår metode på forskning fra UCLA (University of California, Los Angeles) der deres forskning viser at høy konsentrasjon og mengde av PRP er avgjørende for et godt resultat. Herreklinikken benytter 36% mer PRP enn hva forskningen til UCLA anbefaler.

Klinisk dokumentert

I Norge omtales PRP-behandling som autolog platerik plasmabehandling. Metoden er klinisk testet og dokumentert. Med en liten mengde blod fra pasienten kan vi sentrifugere blodet og dermed isolere PRP. Aktivert PRP injiseres i de områdene som er utsatt for hårtap.

Behandlingen varer i 30 minutter. Du kan gå rett på jobb når du er ferdig behandlet og trenger ingen sykemelding.

Kompetansesenter for hårtap

Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandlinger som PRP behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg. Herreklinikken er en del av Masterklinikken og vi er Norges fremste kompetansesenter for hårtap. Vi har et komplett fagmiljø for hårlidelser og er landets eneste fullserviceklinikk som tilbyr alle former for utredninger, analyser og behandlinger innen hårtap.

Vi tilbyr PRP-behandling separat for de som ønsker ny og styrket hårvekst – også for de som ikke trenger hårtransplantasjon.

Kontakt oss for din situasjon og eventuelt kan en hårtransplantasjon hos Masterklinikken være løsningen for deg.

VIDEO: Mian forteller i denne videoen om hvor fornøyd han er med PRP behandlingene han har fått ved Herreklinikken.

PRP Stamcellebehandling | Hårtap | Håravfall | HerreklinikkenPRP Stamcellebehandling | Hårtap | Håravfall | Herreklinikken

Vår assistent Elisavet har fått PRP-behandling. Bildet over viser resultat etter 4 PRP behandlinger. Håret er blitt tykkere og etterhvert som håret gror vil det gi mer volum.

Masterklinikken | Håravfall | Hårtap | Hårtransplantasjon

Kr 4000,-

Pris per behandlingsrunde.

Se ledige timer og bestill online her. Evt. kan du ringe eller sende oss en mail for å sette opp din PRP behandling.

PRP Stamcellebehandling | Hårtap | Håravfall | HerreklinikkenPRP Stamcellebehandling | Hårtap | Håravfall | Herreklinikken

En PRP-behandling kan gi gode resultater, men må vedlikeholdes.

Vanlige spørsmål

Gjør det vondt?

– Nei, våre leger setter nerveblokade og du merker kun noen få stikk når vi setter bedøvelsen. Uten nerveblokade er behandlingen smertefull.

Kan kvinner også behandles med PRP?

– PRP behandling gir gode resultater hos både kvinner og menn. Hos oss er alle velkomne.

Hvorfor er Herreklinikken billigere enn andre tilbydere av PRP?

– Vi behandler såpass mange med PRP, og basert på lave forbrukskostnader og tidsbruk, synes vi at kr 4000 er fornuftig priset.

Bortsett fra prisen, hva er forskjellen mellom Herreklinikken og andre tilbydere av PRP?

– Vi kan selvsagt ikke svare for hvordan andre utfører denne behandlingen, men prinsippet for en PRP behandling er den samme hos alle. Hos Herreklinikken er det en lege som utfører behandlingen og kan dermed også sette nerveblokade, hvilket gjør behandlingen smertefri. Vår protokoll er basert på «evidence-based» forskning fra Universitetssykehuset i California og vi har gode resultater med alt vi gjør. Vi er markedsledende på PRP behandling av hårtap i Norge og derfor også løpende oppdatert om hva som gir best resultater. Per i dag finnes det ingen tilstetninger eller protokoller som sikkert kan gi bedre resultater enn prosedyren vi bruker.